Barneskole

Undervisning i grupper

Hos Montessori barneskole gir vi eleven så mye frihet som vi kan og fjerner unødvendige rammer. Dette gir mindre unødvendig motstand for hver enkelt. Montessoripedagogikken er kanskje best kjent for sitt materiell, som er så og si likt i alle montessoriskoler. Dette materiellet er konkretiserte abstraksjoner. Materiellet viser visuelt hvordan du løser oppgaver med eksempelvis brøk og deling. Når elevene forstår prossessene kan de løse oppgavene på papir og se materiellet for seg.

Aldersblandede grupper gir de eldste elevene nødvendig repetisjon, mens de yngste får rollemodeller og noen som kan hjelpe dem. Det gjør det også lettere å sette sammen grupper med elever som er på samme nivå. Undervisningen blir da tilpasset for å unngå at elevene får et ubehagelig press for å jobbe med temaer de ikke mestrer eller fremgangsmåter de misliker.

Tid til hver elev

Elevene som forsvinner i store klasserom, skinner hos Montessori. Vi har en plan for hvor vi skal, men det er ikke bare én vei til mål. Det finnes mange ulike måter å lære det samme på. Vi finner den beste fremgangsmåten for hver enkelt elev. Ved å tilrettelegge og tilpasse på individnivå opplever vi at elevene får en sterkere indre motivasjon og selvdriv.

Montessori barneskole

Montessori barneskole - Småtrinnet

Skoledagen til de yngste i vår barneskole er satt opp med teoretiske og muntlige fag første del av dagen og de praktisk-estetiske fagene etter lunsj. Mandag er imidlertid turdag, hvor elevene er på tur frem til lunsj. På fredagene har den yngste gruppen, på lik linje med de eldre en oppsummering og evaluering av uken, hvor de fokuserer på å utvikle sosiale og emosjonelle ferdigheter. I montessoripedagogikken settes det fokus på person- og verdiutvikling i skolen. Vi mener dette er like viktig å lære for å passe inn i samfunnet.

Veiledet av de voksne, lærer elevene på småtrinnet å organisere sine egne aktiviteter og å arbeide målrettet for å gjennomføre arbeid og oppgaver. De får alternativer å velge mellom, råd for gjennomføring, og veiledning i hvordan de kan sette opp et problem, undersøke det og finne ut av det selv. Dette er verdifull læring som de tar med seg til mellomtrinnet.

Småtrinnet

Skolen slutter (mandag-torsdag)
14.45
Skolen slutter (fredager)
12.00

Mellomtrinnet

Skolen slutter (mandag-torsdag)
14.45
Skolen slutter (fredager)
12.00

Montessori barneskole - Mellomtrinnet

På mellomtrinnet har vi 4., 5. og 6. klassingene. En vanlig uke for mellomtrinnet i vår barneskole starter mandag morgen klokken 08.30 med å lage en arbeidsplan for uken. De blir presentert for det som er tilgjengelige alternativer, og setter sammen en plan, sammen med kontaktlærer. Elevene kan også diskutere med hverandre og sette opp planer sammen.

Mellomtrinnet

Etter at ukens arbeidsplan er fastsatt av hver enkelt elev, begynner de å arbeide med fag. De som har valgt selvstendig arbeid av ukens alternative temaer, gjør dette. De som har valgt presentasjon i et tema, blir tatt med til en undervisningsøkt.

Før lunsj er de muntlige og de teoretiske fagene på planen. I den andre undervisningsøkten, er det oftest praktisk-estetiske fag som musikk, kunst, mat og helse og kroppsøving. Elevene har også gjerne selvstendige arbeidsøkter etter lunsj, hvor de fordyper seg i tema og ferdigstiller oppgaver.

Småtrinnet og mellomtrinnet har gjort elevene mer selvstendige, og klare for å gå fra barneskole over til ungdomsskole.