For foreldre

Åpningstider

Skolen åpner dørene (mandag-fredag)
07.30
Skolen slutter (mandag-torsdag)
14.45
Skolen slutter (fredager)
12.00

Ferier og fridager følger den offentlige skolen i Stavanger Kommune.

Montessoriskole

For foreldre

Elevene på Montessori blir sett og hørt. Vi her opptatt av å følge opp hvert eneste barn.

Montessoriskoler har aldersblandede grupper, der flere klassetrinn er sammen. Aldersblandingen gjør det lettere å arbeide i sitt eget tempo uten at det blir veldig synlig at en er kjappere enn dem på samme trinn i engelsk, eller at en har litt utfordringer sammenlignet med jevnaldrende i regning. Noen barn ligger langt foran sine medelever på enkelte kompetanseområder. Vi kan da gi dem mer utfordring enn de får i sin aldersgruppe.

Skoledagen

Montessori er en heldagsskole. Eleven går på skolen fra 08.30 til 14.45 fra mandag til torsdag. På fredager slutter de klokken 12. Vi har SFO for 1.-5. trinn frem til 16.30 alle dager. Dine barn får ikke med seg lekser hjem. Vi mener det er lærerne som skal lære elevene de akademiske fagene, ikke foreldrene. Foreldrene sin jobb er å skape entusiasme rundt skolehverdagen. Dere kan bidra til at barna får gode holdninger, leseferdigheter og lære dem gode arbeidsvaner. Denne praksisen bidrar til mer harmoniske ettermiddager for både barna og foreldrene.

Elevene hos oss slipper å bære skolebøker mellom hjemmet og skolen ettersom de ikke har lekser. Det er mange som vil ta med prosjekter hjem for å vise foreldrene hva de har jobbet med og laget på skolen. Elevene får også med seg en ukeplan hjem slik at foreldrene kan følge med på hva barna deres jobber med på skolen.

Akademisk og sosial læring går hånd i hånd

I Montessori legges det betydelig vekt på to tema som en del av undervisningen, som gjerne ikke får like stort fokus i offentlig skole. De to temaene er harmoni/høflighet og frihet/ansvar. Montessorielever skal være dydige, ydmyke, selvstendige, tålmodige, høflige og respektfulle. De får frihet i den grad de klarer å ta ansvar, for å utvikle sin selvstendighet. De får undervisning i sosio-emosjonelle tema for å utvikle verdier og holdninger som er i samsvar med samfunnet, og som er hensiktsmessige for dem.

Transparent classroom

Dette er en digital plattform som gir foreldrene all informasjonen de trenger på ett sted. Se hva barna deres har jobbet med på skolen, hvordan progresjonen er i forhold til kompetansemålene i læreplanen og plan for ukene fremover. Da er det enkelt å følge med på når tursekken skal pakkes. Lærere oppdaterer og du ser kun informasjon om ditt barn. Mange foreldre setter pris på denne løsningen og de føler de følger mer med på barnets skoledag ettersom barna ikke har med seg skolearbeid hjem. Du kan lese mer om transparent classroom på dere nettside https://www.transparentclassroom.com/

Elevene våre får ikke med seg lekser, men vi oppfordrer foreldre til å legge til rette for en fornuftig fritid for barna. Ta en tur i parken eller skogen når barna lærer om blader og trær, eller en lørdag på museet eller i svømmehallen.

Internasjonale foreldre og barn

Norlights Montessoriskole Stavanger har et mangfold både i elever og blant de ansatte. Her blir barna godt integrert og får lære norsk. Montessori er internasjonalt så metodikken samt materiellet vil være kjent dersom et barn tidligere har gått på en Montessoriskole i et annet land.