Helsetjenester

Norlights Montessoriskole Stavanger

Norlights Montessoriskole Stavanger har helsesykepleier på skolen annenhver tirsdag i partallsuker (uke 10/12/14 osv) fra kl. 08:30 til 11:00.

Dagny Øysæd er skolens helsesykepleier. Du kan snakke med Dagny på telefon eller sende en epost. Hun har telefontid på tirsdager mellom kl. 14:00- 15:00. Alle elever kan ta kontakt med Dagny dersom de går gjennom noe vanskelig, har noen spørsmål eller trenger noen å snakke med.

Skolehelsetjenesten har som oppgave å drive helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen, der målet er å fremme barnets fysiske, psykiske og sosiale helse. Elevene kan benytte tilbudet alene eller sammen med venner eller foreldre dersom de har spørsmål om mobbing, puberteten, psykisk helse eller dersom det er noe annet de trenger å snakke med noen om.

Har du spørsmål eller bekymring vedrørende ditt barns helse, trivsel eller utvikling, er du velkommen til å ta kontakt. Vi oppfordrer foresatte til å kontakte skolen og/ eller helsesykepleier dersom familien er i en vanskelig livssituasjon som kan påvirke barnets atferd eller konsentrasjon.

Alle elevene på Montessori Stavanger får tilbud etter et fast program. Enkeltelever følges opp i samarbeid med foreldre. Skolehelsetjenesten skal ikke drive behandling. Ved sykdom må fastlege kontaktes

Helsesykepleier: Dagny Øysæd

Tlf: 51 91 24 05

Mail: dagny.oysaed@stavanger.kommune.no

NB: Ingen sensitive opplysninger, kun spørsmål om kontakt/avtale

Fast program for skolehelsetjenesten:

1. klasse

Informasjon om skolehelsetjenesten på foreldremøte

Helsesykepleier besøker klassen.

2. klasse

Tilbud om vaksine mot polio, kikhoste, difteri og stivkrampe

3. klasse

Gruppesamtaler/ klasseundervisning om «Hvordan tar jeg godt vare på meg selv?» Sentrale tema: Fysisk aktivitet, kosthold, søvn, følelser, gode og vonde hemmeligheter.

Rutinemessig høyde og vekt måling av alle – oppfølging sammen med foreldre

4. og 5. klasse

Psykologisk førstehjelp

6. klasse

Tilbud om MMR-vaksine (meslinger, røde hunder og kusma)

Samtalegrupper om pubertet for alle. Sentrale tema: Endringer i kropp, følelser og relasjoner, forelskelse, menstruasjon og hygiene.

7. klasse

Tilbud om HPV-vaksine til jenter – 2 doser

Hvordan mestre stress og press? Avspenningsøvelser.

Skolehelsetjenesten er med å arrangere Lusekampanje to ganger årlig.

Helsesykepleier deltar i skolens undervisningsopplegg: Det er mitt valg – forebygge vold og seksuelle overgrep.

Vi følger Folkehelseinstituttets anbefalte barnevaksinasjonsprogram

Noe av det skolehelsetjenesten gjør:

Helseundersøkelser

Sjekk av hørsel, syn og vekst

Vaksiner som inngår i det ordinære vaksineprogrammet (oversikt lenger ned)

Samtaler med elever, individuelt eller i grupper

Generell helseopplysning, undervisning og rådgiving

Kostholdsveiledning

Foreldreveiledning