Kontakt oss

- Ta gjerne kontakt med oss om du lurer på noe!

Søk Skoleplass

Foresatt 1

Foresatt 2

Her kan du
Finne oss.
Adresse

Forusbeen 35,
4034 Stavanger

Kontaktinformasjon
Det er kun kontaktlærerne, kontormedarbeider, inspektør og SFO-leder som har avsatt tid til skole-hjem-kommunikasjon. Dere kan gjerne kontakte andre på listen også, men vis forståelse for at de ikke har avsatt administrasjonstid til å svare på henvendelser.