Om oss

Om oss

Norlights Montessoriskole Stavanger

Norlights Montessoriskole Stavanger har 1.-10. trinn. Klassene er delt inn i aldersblandede grupper der 1.-3. trinn er sammen, 4.-6. trinn og 7.-10. trinn. Vi har 7. klasse sammen med ungdomstrinnet ettersom vi ser at mange av dem strekker seg etter å bli ungdomselever. Montessori er en heldagsskole. Vi har lengre skoledager enn den offentlige skolen, men har ikke lekser. Skoledagen avsluttes 14.45 hver dag, utenom fredager. Da slutter elevene klokken 12.00. SFO er åpent til 16.30 for elever fra 1.-5. trinn.

Lærerne er her for å hjelpe deg slik at du kan klare det selv

Montessori har de samme skolefagene som offentlig skole, men praktiserer stor metodefrihet for elevene. Oppgaver elevene skal gjennomføre gis med ulike alternative løsningsmetoder, og pedagogene er alltid åpne for elevenes egne forslag til hvordan en oppgave kan løses. Måten skoledagen og klasserommene på Montessori er bygget opp fjerner unødvendige rammer og gir mer rom for frihet og kreativitet. Barn ønsker å lære! Vår jobb som pedagoger er å finne engasjerende læremåter som passer for hver enkelt elev. Målet er ikke bare å komme gjennom læreplanen, men også å utvikle selvstendige og gode mennesker som er klar for livet etter grunnskolen.

På Norlights Montessoriskole Stavanger er vi opptatt av tett oppfølging av elevene. Undervisning gis som oftest til grupper på 4-5 elever om gangen. Noen temaer kan tas opp i grupper så store som 8 elever. Noen tema krever at en arbeider én-til-én, eller i grupper med kun to elever.

Lærerne på Norlights Montessoriskole Stavanger har lærerutdanning i tillegg til etterutdanning i Montessoripedagogikk. Skolen følger en godkjent læreplan som gir avgangselever på Montessori de samme mulighetene som elever fra den offentlige skolen når de skal søke på videregående skoler.