Reise til skolen

Flere av våre elever bor så langt borte fra skolen at de ikke har mulighet til å ta beina fatt og gå bort selv. Noen blir levert av foreldre, mens andre benytter seg av kollektivtilbudet.

Elever som er bosatt i Stavanger Kommune

Kolumbus dekker skoleskyss til elever på barne- eller ungdomstrinnet som:

Har mer enn 4 kilometer hver vei til skolen (2.-10. trinn)

Førsteklassinger som har mer enn 2 kilometer hver vei til skolen (1. trinn)

Elever som er varig funksjonshemmet

Elever som er midlertidig skadet

Elever som ferdes langs trafikkfarlig eller spesielt vanskelig vei*

Dersom skoleveien til ditt barn er under 4 kilometer (2 km for 1. klassinger), men du anser skoleveien som utrygg kan du sende søknad til kommunen du bor i. Du kan da få innvilget særskilt tillatelse til gratis transport.

Elever som er bosatt utenfor Stavanger Kommune

Hver kommune har egne løsninger på skoleskyss. Ta kontakt med kommunen du er bosatt i for å høre hvordan ditt barn kan komme seg til skolen. Stavanger Kommune tar selv ansvar for å transportere elevene fra kommunegrensen til skolen.

Har du spørsmål om skoleskyss, ta kontakt med vår kontormedarbeider:

Abdurrahim Öztürkoglu

abdrrhmoztrk@stams.no

Er du bosatt utenfor Stavanger kommune anbefaler vi deg å snakke med kommunen du bor i, før du kontakter oss.