Skolepenger

Skoleåret 2023/2024

Skolepenger

Kostnaden for skoleåret 2023/24 er 3000 kroner i måneden i 11 måneder. Juli måned er betalingsfri. Du kan også velge å betale en engangssum på 33.000 som dekker hele skoleåret. Vi tilbyr søskenmoderasjon på 25% fra barn nummer to.

Det påbeløper også en engangskostnad ved bekreftelse av skoleplass. Dette administrasjonsgebyret er på 1.000 kroner.

Friskoler mottar 85 % av det offentlige skoler gjør i statstilskudd. De resterende 15 % betaler foreldrene i form av skolepenger. Vi har som mål å holde foreldrenes kostnad så lav som mulig. Foreldrebetaling går direkte til drift av skolen, hvor det er vedtektfestet at «alle offentlige tilskudd og skolepenger skal komme elevene til gode, jf. friskoleloven § 6-3.»

Foresatte er økonomisk ansvarlige for at skolepengene betales. Det er viktig at de månedlige betalingen kommer inn i tide. For hver eneste forsinkede betaling må skolen betale et purregebyr på 50 kroner. Foreldrene må ikke betale det, men det går ut over barnas tilbud ettersom purregebyret trekkes fra skolens midler.

Skolepengene kan bli justert dersom myndighetene endrer på rammene. Ved uteblivende betaling over to eller flere måneder risikerer eleven å miste skoleplassen sin. Foresatte vil i forkant motta varsel om oppsigelse. Det utestående beløpet må da betales eller den foresatte må kontakte skolen for å komme til enighet om en nedbetalingsplan.