Ungdomsskole

Ungdomsskole 7.-10. klasse

Den største forskjellen på ungdomsskole på Montessori og annen offentlig skole er at 7. klassingene også er på ungdomstrinnet. Dette anser vi som den mest naturlige fordelingen av våre aldersblandede grupper. Elevene som går i 7. klasse strekker seg ofte mot ungdomstrinnet og nå har de muligheten til å se hva 8. klassingene jobber med før de neste år skal gjøre det samme.

Lærerne på ungdomstrinnet skal legge til rette for at ungdomsskoleelevene får oppgaver som anses meningsfulle. Elevene kan velge mellom oppgaver og hvordan de løses. Det er viktig at du prøver ulike fremgangsmåter for å finne ut hva som passer dem best. Valgfrihet er en av de viktigste faktorene for å opparbeide tillit, engasjement og forpliktelse hos mennesker. Valgfrihet er definert som friheten til å velge arbeid, ikke velge bort arbeid.

Som montessoriskole i Norge følger vi Læreplan for Montessoriskolen, som er godkjent av Udir på lik linje som den offentlige læreplanen. Våre elever gjennomfører sentralt gitt skriftlig eksamen, og muntlig eksamen i 10. trinn, slik alle 10. trinns elever i Norge gjør.

Ungdomskole

Ett år på Norlights Montessoriskole Stavanger endret både karakterer og skolehverdagen

Det er fullt mulig for elever som har gått offentlig grunnskole, eller en annen skole, å komme rett inn på vår ungdomsskole. En av våre elever som har satt spor hos de ansatte begynte hos oss i 10. klasse. Hun hadde dårlige karakterer på skolen hun gikk på og foreldrene ville gi henne en ny sjanse siste året av grunnskolen. På Montessori fikk hun tett oppfølging og tilrettelegging og vi forsto fort at dette var ei smart jente som endelig fikk vist hva hun kunne. På skolen hun tidligere gikk på var det gjennom muntlige presentasjoner elevene ble evaluert. Samme hvor mye hun hadde lært seg, klarte hun ikke få dette frem når hun var så nervøs og ukomfortabel med å snakke foran klassen. På Montessori fikk hun levere oppgavene skriftlig, samtidig som vi øvde på presentasjoner. I løpet av året ble jenta mindre innesluttet, mer smilende og fikk troen på seg selv. Siste dag på Montessori sto hun rak i ryggen og holdt avgangstale foran ansatte, foreldre og elever.

Selvstendig læring

Elevene har gjennom flere år på Montessori fått et relativt fritt spillerom til å legge til rette for egen læring. Det gir dem mulighet til å tenke annerledes og utenfor boksen. I aldersblandede grupper observerer de hvordan medelevene jobber med de samme oppgavene og får da inspirasjon til å selv prøve det og dermed utvikle seg. Elevene som gjør det bra på skolen kan strekke seg lenger akademisk ved å ta del i undervisningen som gis til de eldre i gruppen. De får en utvidet horisont og kan bruke sine kreative evner til å selv velge hvordan de skal lære.

Ungdomskole_01

Montessori ungdomsskole skal forberede elevene på videregående og videre studier. Elevene på ungdomstrinnet får mer ansvar til å disponere sin egen tid og evaluere seg selv. De får prøve ulike studieteknikker for å finne ut hva som er mest effektiv for dem. Ungdomselevenes evne til selvstendig læring gjør dem rustet til skolehverdagen som møter dem i årene fremover.

Ungdomsskolen

Skolen slutter (mandag-torsdag)
14.45
Skolen slutter (fredager)
12.00

Et ekstra spennende skoleår!

Ungdomsskole

I år er Montessori ungdomsskole så heldig som får muligheten til å samarbeide med Lektor2- ordningen! Dette betyr at ungdomsskoleelevene skal utføre et spesielt prosjekt i løpet av skoleåret.

Lektor2-ordningen er en nasjonal realfagsatsing som finansieres av Kunnskapsdepartementet, samt ledes og driftes av Naturfagsenteret ved Universitet i Oslo. Ordningens oppgave er å sette opp fagpersoner som jobber i bedrifter som er preget av realfag, eller som krever realfaglig kompetanse, sammen med skoler som ønsker å utføre realfaglige prosjekter (naturfag, realfaglige programfag, osv.)

Med samarbeidet mellom skolene og fagpersonene ønsker Lektor2- ordningen å oppnå følgende mål:

  • Motivere og vekke interesse for realfag blant elevene
  • Demonstrere hverdagslig bruk av realfag
  • Øke elevens læringsutbytte
  • Øke lærerens kunnskap og kompetanse i samarbeid med arbeidslivet
  • Øke realfag søkere

178 skoler deltar i skoleåret 2022/23. Siden oppstarten av ordningen i 2009(/2010) har rundt 650 skoler, og omtrent 900 samarbeidspartnere fra arbeidslivet deltatt i Lektor2- ordningen.